Form

IZEN-EMATEA: Kultura Etxea – haurrentzako, gazteentzako, eta Guraso eta Hezitzaile Eskolako jarduerak

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez, jakinarazi behar dizugu, zure datuak “Liburutegi Publikoen Katalogoa” izeneko fitxategiaren barnean sartuko direla. Horren helburua da, maileguen eta liburutegien ezagutzaren kontrola izateaz gain, liburutegien etekinaren eta estatistiken adierazle gisa erabiltzea, liburutegi zerbitzuen hedapena barne. Bere erantzulea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritza da. Datuok Toki Administrazioari lagatu ahal izango zaizkio, Euskadiko Irakurketa Sare Publikoa garatzen duen 11/2007ko Legeak ezarritakoari jarraituz, eta administrazio horrek bere eskumenei dagokienez datuok erabili ahal izango ditu, Pertsonalen babeserako abenduaren 5eko 3/2018 Legeari men eginez (BOE, 2018ko abenduaren 6a, 294 zk.).

Aipatutako Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren arabera, datu-lagatzaileak edozein momentutan izango ditu datuok sartzeko, zuzentzeko, deusezteko eta aurka egiteko eskubideak, arauz ezartzen denari jarraituz eta helbide honetara zuzenduz: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila- Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia-San Sebastián kalea, 1- 01010 Vitoria-Gasteiz

Jardueren buletinean harpidetzea