Breadcrumb

barra leire

IZ Zerbitzu karta

Zerbitzu karta

Zerbitzu karta

Helburua eta misioa

Ignacio Aldecoa Kultura Etxearen misioa da herritarrei eskuragarri jartzea informazioa, kultura eta bizialdi osoko hezkuntza. Guztientzat irekita dagoen espazioa da, eta bere xedea da askotariko informazio, prestakuntza, aisialdi eta ezagutza beharrak asetzea. Kultura programazioa, liburutegi publikoaren zerbitzua eta ondare bibliografikoaren kontserbazioa eskaintzen ditu.

 

Zerbitzuen zerrenda
 

Jarduera Soziokulturalak

Jarduera soziokulturalak
Kultura etxeak eta beste erakunde eta kolektibo batzuen antolatuta

 • Hitzaldiak
 • Ikastaroak, tailerrak, mintegiak eta abar
 • Literatura jarduerak
 • Proiekzio zinematografikoak
 • Formatu txikiko erakusketak
 • Formatu txikiko arte eszenikoak

Dokumentuak mailegatu eta kontsultatzea

Dokumentuak mailegatu eta kontsultatzea

 • Liburuak, prentsa eta aldizkariak kontsultatzea eta irakurtzea
 • Dokumentu digitalak eskuratzea
 • Liburuak, aldizkariak, musika eta zinema banaka edo kolektiboki mailegatzea
 • Liburutegien arteko mailegu bidez beste liburutegi batzuetako dokumentuak eskuratzea
 • Dokumentuen erreprodukzioa
 • Erosketa iradokizunak
 • Dohaintzak jasotzea

Prestakuntza eta informazioa eskuratzea

Prestakuntza eta informazioa eskuratzea

 • Erabiltzaileei prestakuntza ematea dokumentuak bilatzeko eta liburutegiko baliabideak erabiltzeko
 • Bisita gidatuak
 • Irakurketa gidak eta berritasunen buletinak
 • Funts propioen erakusketak (urteurrenak, ekitaldiak, gaiak eta autoreak)
 • Sarbide elektronikoa katalogora eta zerbitzu digitalak
 • Interneten sartzeko postuak eta WIFI konexioa
 
 
Erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak

Eskubideak

 • Libreki eta dohain eskuratzea Kultura Etxearen zerbitzuak, inolako diskriminaziorik gabe eta indarreko araudiak ezarritako zehaztapenetan eta baldintzak betez.
 • Kultura Etxeko langileen arreta zuzena eta profesionala jasotzea.
 • Intimitaterako eskubidea bermatuta izatea. Nahitaezkoa da modu konfidentzialean tratatzea erabiltzaileei emandako materialei eta zerbitzuei buruzko informazioa eta haien datu pertsonalak, ordenamendu juridikoan ezarritakoari jarraituz.
 • Kexak edo iradokizunak aurkeztea eta erantzuna jasotzea.
 • Zerbitzuak erabiltzeko prestakuntza jasotzea.
 • Informazio bibliografikoaren kokapenari eta eskuratzeko moduari buruz informazioa, aholkularitza eta laguntza jasotzea.
 • Liburutegiko funtsetan ez dauden materialak eskuratzeko iradokizunak egitea.
 • Kultura Etxeko jarduera publikoetan eta irekietan parte hartzea.

Betebeharrak

 • Funtsak, ekipoak eta instalazioak erabiltzeko araudia errespetatzea.
 • Txartelaren eta haren erabileraren ardura izatea.
 • Langileenganako eta erabiltzaileenganako jokaera zuzena izatea.
 • Zenbait zerbitzu erabiltzeko identifikatzea.
 • Kultura Etxeko funtsak eta zerbitzuak erabiltzean, jabetza intelektualaren arloan indarrean dagoen legeria errespetatzea.
 • Ez jatea eta ez edatea.
 • Kultura Etxean egon bitartean norbere objektu pertsonalen gaineko ardura izatea.
 • Bilduman edo instalazioetan ikusitako kalteak zentroko langileei jakinaraztea.
 • Gurasoek, tutoreek eta irakasleek adingabekoen edo beren ardurapeko taldearen jokaera
 • gainbegiratuko dute.

 

Kartaren hizpide diren zerbitzuei aplikatzekoa zaien araudia (estatukoa eta autonomia erkidegokoa)
 • 11/2007 Legea, urriaren 26koa, Euskadiko Liburutegiei buruzkoa.
 • 10/2007 Legea, ekainaren 22koa, Irakurketarena, liburuena eta liburutegiena.
 • 6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena.

 

DGAGAG

Konpromisoak eta adierazleak

 

Prestakuntza eta informazioa eskuratzea

Konpromiso orokorrak

Tratu adeitsua eta profesionala ematea, eta gutxienez 10etik 8ko puntuazioa eskuratzea erabiltzaileen gogobetetze inkestan. Gogobetetze inkestan
eskuratutako batez besteko
nota, jasotako tratuari
dagokionez.
Kultura Etxean aurkeztutako kontsulta,
iradokizun eta kexa guztiei 7 laneguneko
epean erantzutea.
Epe barruan emandako
erantzunen ehunekoa.

Jarduera soziokulturalak

Urtean, gutxienez 500 jarduera soziokultural eskaintzea adin guztietako herritarrei, haien interesak asetzeko eta izen-ematea duten jardueretan gutxienez 10etik 7ko puntuazioa eskuratzea. Adin tarteka eskaintzen diren
jardueren kopurua.
Izen-ematea duten
jardueretako gogobetetze
inkestetan eskuratutako
emaitza. 

Dokumentuak mailegatu eta kontsultatzea

Gutxienez 5.000 dokumentu berri sartzea
dokumentuen funtsean eta bilduma
egokitzea herritarren interesak kontuan
hartuta. Erabiltzaileen gogobetetze inkestan gutxienez 10 puntutik 7 eskuratzea.
Sartutako dokumentu kopurua
zenbatzea (eskuratzeak eta
dohaintzak).
Gogobetetze inkestako
galderan jasotako nota.
Bibliografia funtsa ordenatuta, ongi
seinaleztatuta eta egoera egokian
mantentzea, eta berritasunak eskuratzeko
erraz egotea. Gutxienez 10 puntutik
7 eskuratzea erabiltzaileen gogobetetze
inkestan.
Gogobetetze inkestako
galderan jasotako nota.
Liburutegien arteko mailegu zerbitzuaren
bidez eskatutako materialak 10 egun
baliodunean lortzea eta gorabeheraren
bat egonez gero, eskatzaileari jakinaraztea 15 egun baliodun igaro baino lehen.
Epearen barnean
ebatzitako transakzioen eta
komunikazioen ehunekoa.

Prestakuntza eta informazioa eskuratzea

Urtero gutxienez liburutegi funtsen 45
erakusketa eskaintzea.
Urtero programatutako
erakusketa kopurua.
Eguneratuta mantentzea informazio kanalak eta bilduman sartutako programazioa eta berritasunak hedatzea. 10 puntutik 7 eskuratzea gogobetetze inkestan. Gogobetetze inkestako
galderan jasotako nota.
 

 

Erabiltzaileek hobekuntzan parte hartzea

 

Kexen eta iradokizunen sistema

Erabiltzaileek gure zerbitzua hobetzen lagundu dezakete iradokizuna, kexa edo esker ona aurkeztuz, bai aurrez aurre, Kultura Etxean, horretarako dagoen inprimakia erabilita.


Hobekuntzan laguntzeko beste modalitate batzuk